Registrering av faktureringsuppdrag

    (yyyy-mm-dd)
    kr

    Priset är inklusive reseersättning och reseersättning skall framgå av fakturan.Priset är exklusive reseersättning och reseersättning skall framgå av fakturan.Priset är exklusive reseersättning och ingen reseersättning faktureras.